| Ја заборави лозинката?
Ана, 18 Хола, соја де Перу!
Ханц, 25 Хало, кој во Берлин!
Џејн, 21 Здраво, живеам во Лондон, Велика Британија. Ќе го посети Бразил наскоро.
Направете пријатели. Каде и да си.
Пријавете се преку Фејсбук